บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่
12  มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยการจัดตั้งของคุณวิเทพ ธรรมวิจิตเดช
และคุณอิสราภรณ์ ชมบุญ พร้อมทั้งบริษัทยังได้รับการบริหารงาน
จากคุณประภัสสร เปียมกุลวนิช และคุณเกศศิริ สุขะมงคล


บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีจุดประสงค์ต้องการขยายกลุ่ม 
ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเดิมได้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐานอุตสาหกรรม
ประกอบกับ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น
ศักยภาพ ดังนั้นบริษัทจึงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 นอกจากนี้บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด สามารถ
คว้ารางวัลตัวแทนดี เด่นในปี พ.ศ.2551 จาก ประสบการณ์ที่ผ่านมา

บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีความ เชี่ยวชาญ
ในผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นรวมถึงการมีทีมวิศวกร
ที่ชำนาญ จึงสามารถเปิดอบรมให้คำแนะนำเพื่อให้
ลูกค้าเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และนำไป ใช้กับเครื่องจักร


" เพื่อประสิทธิภาพ และประโยชน์ สูงสุดแก่ลูกค้า เหนืออื่นใด
เรายึดมั่นในคุณธรรม และความจริงใจในการประกอบธุรกิจ "


SKF POWER TRANSMISSION PRODUCTS DISTRIBUTOR

 

 

ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง
ระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทต้องใช้ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนชื้นส่่วนของเครื่องจักร

หน้าแรก | ผลิตภัณฑ์ Shell | ผลิตภัณฑ์ SKF | Download | บุคลากร | กิจกรรม | ติดต่อเร


บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด 188 หมู่ 12 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 Tel. 02-750-4285-9,02-315-5455,66,77

Download หนังสือแต่งตั้ง Shell Distributor | Download หนังสือแต่งตั้ง SKF Distributor
Copyright © 2017 SIAM LUBRICANT CO.,LTD. All rights reserved.
website counter Stats counter 2017