0

บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539

โดยการจัดตั้งของคุณวิเทพ ธรรมวิจิตเดช และคุณอิสราภรณ์ ชมบุญ
พร้อมทั้งบริษัทยังได้รับการบริหารงาน จากคุณประภัสสร เปียมกุลวนิช และคุณเกศศิริ สุขะมงคล


บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีจุดประสงค์ต้องการขยายกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเดิมได้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐานอุตสาหกรรม 

ประกอบกับ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น ศักยภาพ ดังนั้นบริษัทจึงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 

นอกจากนี้บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด สามารถ คว้ารางวัลตัวแทนดี เด่นในปี พ.ศ.2551 จาก ประสบการณ์ที่ผ่านมา

บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีความ เชี่ยวชาญ ในผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นรวมถึงการมีทีมวิศวกร ที่ชำนาญ

จึงสามารถเปิดอบรมให้คำแนะนำเพื่อให้ ลูกค้าเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และนำไป ใช้กับเครื่องจักร

กลุ่มผลิตภัณฑ์เชลล์

กลุ่มผลิตภัณฑ์หล่อลื่นคุณภาพสูงออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของเราสร้างการประหยัดอย่างมากสำหรับธุรกิจโดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของส่วนประกอบยืดอายุอุปกรณ์และลดการหยุดทำงาน


 


ผลิตภัณฑ์ ระบบส่งกำลัง SKF

ระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทต้องใช้ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนชื้นส่่วนของเครื่องจักร


 

ตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนแท่นหมุน

ซีลยานยนต์

โซลูชันระบบส่งกำลัง

ชุดตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนกาบเพลา

การจัดการสารหล่อลื่น

อุปกรณ์ทดสอบและวัด

เสื้อตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนและระบบแม่เหล็ก

บำรุงรักษาตลับลูกปืน

บริการ

ตลับลูกปืนความแม่นยำสูง

ซีลอุตสาหกรรม

ระบบตรวจสอบสภาพเครื่องจักร

อะไหล่สำหรับยานยนต์