บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด ได้เปิดดำเนินการ ตั้งแต่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดยการจัดตั้งของคุณวิเทพ ธรรมวิจิตเดช และคุณอิสราภรณ์ ชมบุญ พร้อมทั้งบริษัทยังได้รับการบริหารงาน จากคุณประภัสสร เปียมกุลวนิช และคุณเกศศิริ สุขะมงคล


บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีจุดประสงค์ต้องการขยายกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเดิมได้จัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์พื้นฐานอุตสาหกรรม ประกอบกับ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย ได้เล็งเห็น ศักยภาพ ดังนั้นบริษัทจึงได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2539 นอกจากนี้บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด สามารถ คว้ารางวัลตัวแทนดี เด่นในปี พ.ศ.2551 จาก ประสบการณ์ที่ผ่านมา

บริษัท สยาม ลูบริแคนท์ จำกัด มีความ เชี่ยวชาญ ในผลิตภัณฑ์สารหล่อลื่นรวมถึงการมีทีมวิศวกร ที่ชำนาญ จึงสามารถเปิดอบรมให้คำแนะนำเพื่อให้ ลูกค้าเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และนำไป ใช้กับเครื่องจักร


 

บริการสำหรับลูกค้า

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมใด และมีอุปกรณ์ที่เฉพาะทางอย่างไร ผลิตภัณฑ์ และบริการของเชลล์ออกแบบมาเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่การปฏิบัติงานของคุณ เราเสนอบริการที่ครอบคลุมเกี่ยวกับน้ำมันหล่อลื่น คุณจึงได้รับคำแนะนำ และการสนับสนุนอย่างเชี่ยวชาญ พร้อมทั้งการฝึกอบรม และชุดเครื่องมือทดสอบ

  • ออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้น้ำมันที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมทุกครั้ง ช่วยให้คุณประหยัดต้นทุน เป็นส่วนหนึ่งของบริการเราเสนอการตรวจสอบโรงงานโดยละเอียดการสำรวจการหล่อลื่นและการสนับสนุนทางเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ

  • การเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรของคุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนา ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นของเชลล์เสนอการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันขั้นตอนการหล่อลื่นที่ดีที่สุดกับคนของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

  • การเลือกน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักรของคุณเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปริศนา ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการหล่อลื่นของเชลล์เสนอการฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแบ่งปันขั้นตอนการหล่อลื่นที่ดีที่สุดกับคนของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด...

  • ใช้บริการฟรีทางออนไลน์นี้เพื่อค้นหาน้ำมันหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับเครื่องจักร และเครื่องยนต์...

    • เชลล์ LubeVideoCheck มอบทางเลือกในการระบุความเสียหาย และปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างง่ายดาย  นอกจากนี้ ยังทำให้คุณมีเวลาพบปะพูดคุยกับพนักงานมากขึ้นเกี่ยวกับการมุ่งเน้นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน..


ผลิตภัณฑ์ระบบส่งกำลัง


ระบบส่งกำลังของ SKF ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน ได้แก่ สายพาน โซ่ คัปปลิ้ง มู่เลย์ เฟืองโซ่ บุชชิ่งและฮับ กล่าวได้ว่า อุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทต้องใช้ชิ้นส่วนระบบส่งกำลัง ในการขับเคลื่อนชื้นส่่วนของเครื่องจักร